2. Jaki jest skład szczepionek? Szczepieniom mówię Nie!
Dodane przez pomagamyDBVpl dnia 23-08-2010 18:26

 

  1. Proteiny jaja kurzego: zawierające ptasie substancje zarażające (wirusy)
  2. Żelatyna: znana przyczyna reakcji alergicznych, jak też anafilaksji, skojarzonych z wrażliwością na jaja czy żelatynę
  3. Polysorbate 80 (monooleinian polioksyetylenosorbitolu): może powodować ciężkie reakcje alergiczne, włączając anafilaksję
  4. Aldehyd mrówkowy (Formaldehyd): znany karcynogen (substancja rakotwórcza)
  5. Triton X100: silny detergent
  6. Sacharoza: cukier buraczany
  7. Żywica: znana przyczyna reakcji alergicznych
  8. Gentamycyna: antybiotyk
  9. Thimerosal: rtęć wciąż jest używana w wielodawkowych fiolkach ze szczepionkami przeciw grypie (autyzm - unikalny typ zatrucia rtęcią)
Czy te szczepionki działają?


Nie u niemowląt
W przeglądzie ponad 51 badań naukowych, w których brało udział ponad 294,000 dzieci odkryto, że"nie ma dowodu na to, że wstrzykiwanie dzieciom w wieku 6-24 miesięcy szczepionki przeciw grypie jest bardziej skuteczne niż placebo. W przypadku dzieci starszych niż 2 lata, skuteczność przeciwdziałania grypie wynosiła jedynie 33%." Źródło: "Vaccines for preventing influenza in healthy children" The Cochrane Database of Systematic Reviews. 2 (2008).

Nie u dzieci z astmą
Badania na 800 dzieciach z astmą, gdzie połowa została zaszczepiona a druga połowa nie otrzymała szczepionki przeciw grypie. Obie grupy zostały porównane ze względu na kliniczne wizyty, wizyty w pogotowiu ratunkowym oraz hospitalizację dotyczącą astmy. WNIOSKI: badanie nie dostarczyło dowodów na to, że szczepionka przeciw grypie chroni przed nasileniem objawów dziecięcej astmy. Źródło: "Effectiveness of influenza vaccine for the prevention of asthma exacerbations." Christly, C. et al. Arch Dis Child. 2004 Aug;89(8):734-5.

"Szczepionka przeciw grypie o nazwie Fluminist, pochodząca z zabitego wirusa, nie chroni przed powiązaną z grypą hospitalizacją wśród dzieci, szczególnie tych z astmą…W istocie, dzieci, które zostają zaszczepione są bardziej narażone na ryzyko hospitalizacji niż dzieci, których nie zaszczepiono." Źródło: The American Thoracic Society’s 105th International Conference, May 15-20, 2009, San Diego.

Nie u dorosłych
W przeglądzie 48 raportów dotyczących ponad 66,000 dorosłych ludzi, "Szczepienie dorosłych zredukowało ryzyko wystąpienia grypy jedynie o 6% oraz zredukowało liczbę opuszczonych dni pracy o mniej niż jeden dzień (0.16) dnia. Nie zmnieniło liczby ludzi potrzebujących hospitalizacji lub potrzebujących wziąć wolne z pracy." Źródło: "Vaccines for preventing influenza in healthy adults." The Cochrane Database of Systematic Reviews. 1 (2006).


Nie u ludzi starszych
W przeglądzie 64 badań na przestrzeni ponad 98 sezonów grypy u ludzi starszych przebywających w domach opieki, szczepionki przeciw grypie nie wykazały znaczenia statystycznego (istotność poniżej 0.05 czyli poniżej 5%). W przypadku osób starszych żyjących w społeczności, szczepionki okazały się nieskuteczne (brak istotności statystycznej) przeciwko grypie, For elderly living in the community, vaccines were not (significantly) effective against influenza, chorobom grypopodobnym czy też zapaleniu płuc. Źródło: "Vaccines for preventing influenza in the elderly." The Cochrane Database of Systematic Reviews. 3(2006).

Co w związku z nową szczepionką przeciw świńskiej grypie?

Nowy raport WHO przewiduje, że globalna produkcja szczepionki przeciw nowemu wirusowi grypy H1N1 może wynieść tak wiele jak 4.9 miliarda dawek rocznie, znacznie przewyższając wcześniejsze szacunki. Raport głosi, że producenci szczepionki wyprodukują 780 milionów dawek tej szczepionki dla północnej półkuli. Ogłoszenie z 12 czerwca: Nowa szczepionka przeciw H1N1 (świńskiej grypie) zostanie wyprodukowana przez Novartis. Najprawdopodobniej zostanie wykonana w komórkach PER.C6 (komórki ludzkiej siatkówki) i będzie zawierać MF59, potencjalnie osłabiający adjuwant immunologiczny. MF-59 jest bazowanym na oleju adjuwantem, w którego skład wchodzą skwalen, Tween 80 oraz Span 85. Wszystkie olejowe adjuwanty wstrzyknięte szczurom były toksyczne. Wszystkie szczury rozwinęły chorbę podobną do stwardnienia rozsianego, zostały tak upośledzone, i ciągnęły po podłodze swoje zwierzęce zady wzdłuż klatek. Skwalen spowodował ciężkie zapalenie stawów (3 na skali gdzie 4 oznacza maksimum). Skwalen u ludzi przy 10-20 ppb (parts per billion czyli cząstek na miliard) prowadzi do poważnych reakcji immunologicznych takich jak autoimmunologiczne zapalenie stawów (Autoimmune arthritis) oraz toczeń rumieniowaty (Lupus erythematosus). Źródło: Kenney, RT. Edleman, R. "Survey of human-use adjuvants." Expert Review of Vaccines. 2 (2003) p171. Źródło: Matsumoto, Gary. Vaccine A: The Covert Government Experiment That’s Killing Our Soldiers and Why GI’s Are Only the First Victims of this Vaccine. New York: Basic Books. p54. Stanowi przedstawiciele służby zdrowia prawdopodobnie będą rekomendować 3 szczepienia tej jesieni: jeden standardowy zastrzyk oraz dwa zastrzyki szczepionki przeciw nowemu szczepowi wirusa świńskiej grypy. Źródło: Washington Post, Wednesday, May 6, 2009

Sekretarz HHS Kathleen Sebelius zwraca się do nadzorców szkolnictwa w całym kraju, ponaglając ich by poświęcil lato na planowanie co będą robić jeśli rząd zdecyduje się zająć ich budynki by przeprowadzić masowe szczepienia zaczynając od dzieci. Źródło: CBS News, June 12, 2009.

Czy obowiązkowe szczepienia są możliwe?

1946: US Public Health Service został ustanowiony oraz mocą EO 9708 (Zarządzenie Wykonawcze) wyszczególniono zaraźliwe choroby, co do których można wprowadzić kwarantannę. 1946 oraz 2003 dodano: cholera, błonica, gruźlica, dur brzuszny, ospa, żółta febrar, & wirusowe krwotoczne gorączki.
Kwiecień 4, 2003: mocą EO 13295 dodano SARS do tej listy.
Kwiecień 1, 2005: mocą EO 13295 dodano "Grypa spowodowana nowym lub powracającym wirusem grypy, które powodują, lub mają potencjał by spowodować, pandemię." EO 13295 również: Prezydent przekazał Sekretarzowi HHS władzę swobody działania co do kwarantanny. Sekretarz HHS jest władny zaaranżować "pojmanie i przebadanie osób persons słusznie podejrzewanych o bycie zainfekowanymi" Kaszel lub gorączka może narazić osobę na poddanie jej kwarantannie na przedłużony okres bez możliwości odwołania.

Styczeń 28, 2003: Projekt BioTarczy (BioShield) podczas przemówienia Busha – State of the Union Address. Utworzyło to trwałe i nieokreślone ciało finansowania badań nad rozwojem "medycznych środków zaradczych" NIH (nih.gov) otrzymał władzę by przyspieszać zatwierdzanie leków i szczepionek. Nagłe zatwierdzenie "szybko wprowadzonych" leków i szczepionek do obrotu może nastąpić bez standardowych testów podejmowanych ze względu na bezpieczeństwo pacjenta.

Uwaga:

Pamiętajmy, że w USA rząd celowo zwolnił firmy farmaceutyczne od odpowiedzialności karnej w przypadku przyszłych pozwów sądowych.

Grudzień 17, 2006: Ustawa Oddział E: Publiczna Gotowość i Przygotowania do Nagłych Wypadków (Division E: The Public Readiness and Emergency Preparedness Act) została dołączona jako poprawka do ustawy Gotowość Bojowa ( Defense Appropriations Bill HR 2863) o godzinie 11:20 w nocy w sobotę, długo po tym jak członkowie House Committee podpisali ustawę i rozjechali się do domów na wakacje. Sekcja(b)(1) głosi:

Sekretarz HHS może zdeterminować, że "choroba, stan zdrowia lub zagrożenie" stanowi podstawę do ogłoszenia wyjątkowego stanu zagrożenia zdrowia publicznego. On lub ona może wówczas zarekomendować "produkcję, testy, rozwój, administrację, lub użycie jednego lub większej ilości środków zaradczych…" Środki zaradcze zdefiniowane jako "produkt pandemiczny, szczepionka lub lek."

Division E zwalnia również z odpowiedzialności prawnej producentów wszystkich leków, szczepionek lub produktów biologicznych uznanych za "wymienione środki zaradcze" i używanych w wybuchu choroby dowolnego rodzaju.

Firmy farmaceutyczne są obecnie zwolnione od jakiejkolwiek odpowiedzialności, chyba że mogą zostać dowiedzione "kryminalne zamiary wyrządzenia zła" przez poszkodowaną stronę. Są zwolnieni z odpowiedzialności nawet jeśli wiedzą, że środek okaże się szkodliwy. "Od 1853, Parlament rozpoczął ustanawianie praw by obowiązkowo wprowadzić nie przetestowane szczepionki w Imperium Brytyjskim. Inne kraje Europy podążyły tym śladem. Gdy zdano sobie sprawę z ekonomicznych następstw przymusowych szczepień, garstka ośmielała się wyrażać sprzeciw. Zarówno wówczas jak i dziś, media kontrolowane były przez firmy produkujące szczepionki oraz rządy oczekujące kolosalnych zysków płynących ze sprzedaży tych fałszywych szczepionek." Tim O’Shea, D.C.

Co mogę zrobić?

To tylko kilka sugestii, proszę wymyślaj jak najwięcej swoich własnych!

plakat 1 | plakat 2


Jak powiedziała Margaret Mead: "Nigdy nie wątp w to, ze mała grupa troskliwych i zaangażowanych obywateli może zmienić świat; w rzeczy samej to jedyna grupa ludzi, która go kiedykolwiek zmienić potrafiła."

Polecam też zajrzeć na stronę: szczepienia.prv.pl, dodatkowo w celu śledzenia aktualnych wydarzeń polecam też:

Inne informacje:


Zajrzyj też tutaj: