Nadciśnienie płucne (PH)
Dodane przez pomagamyDBVpl dnia 28-08-2010 21:29
łac. hypertensio pulmonalis, ang. pulmonary hypertension

– stan, w którym dochodzi do podwyższenia ciśnienia krwi w krążeniu małym (krążenie płucne). Prawidłowe wartości ciśnienia krwi w tętnicy płucnej wynoszą:
  ◊ ciśnienie skurczowe 18–25 mmHg
  ◊ ciśnienie rozkurczowe 6–10 mmHg
  ◊ ciśnienie średnie 12–16 mmHg

W przypadku wartości ciśnienia średniego przekraczającego 30 mmHg w czasie wysiłku w bezpośrednim pomiarze hemodynamicznym, lub ciśnienia średniego w spoczynku przekraczającego 25 mmHg, rozpoznaje się nadciśnienie płucne.

1. Tętnicze nadciśnienie płucne (arterial)
  ◊ Idiopatyczne
  ◊ Rodzinne nadciśnienie płucne
  ◊ Związane z chorobą tkanki łącznej
  ◊ Związane z wrodzoną wadą serca z przeciekiem lewo-prawo
  ◊ Związane z nadciśnieniem wrotnym (ang. portopulmonary hypertension)
  ◊ Związane z zakażeniem HIV
  ◊ Związane z przyjmowanymi lekami lub zatruciem toksynami
  ◊ Związane z innymi chorobami
  ◊ Spowodowane zajęciem włośniczek i żył płucnych
  ◊ Przetrwałe nadciśnienie płucne noworodków

2. Żylne nadciśnienie płucne (venous)

3. Nadciśnienie płucne związane z chorobami układu oddechowego lub hipoksemią (hypoxic)
  ◊ W przebiegu POChP
  ◊ Związane ze śródmiąższowymi chorobami płuc
  ◊ Związane z zaburzeniami oddychania w czasie snu
  ◊ Spowodowane hipowentylacją pęcherzykową
  ◊ W związku z anomaliami rozwojowymi

4. Nadciśnienie płucne związane z przewlekłą chorobą zakrzepowo-zatorową (thromboembolic)

5. Inne (miscellaneous)

Nadciśnienie płucne pierwotne - Ta postać zwana jest również nadciśnieniem płucnym samoistnym. Jest rzadką (2 przypadki na milion osób) chorobą o nieznanej etiologii. Choroba częściej występuje u kobiet w wieku średnim (średni wiek wystąpienia to 36 lat). Czynnikami ryzyka, oprócz powyższych, jest występowanie w rodzinie przypadków nadciśnienia płucnego, infekcje oraz współistnienie nadciśnienia wrotnego.