Zapalenie tarczycy - Choroba Hashimoto
Dodane przez pomagamyDBVpl dnia 28-08-2010 21:32

Przewlekłe limfocytowe zapalenie gruczołu tarczowego,
wole limfocytarne, choroba Hashimoto

Ang. Hashimoto's thyroiditis, chronic lymphocytic thyroiditis
Łac. thyroiditis Hashimoto, thyroiditis lymphocytica chronica

Najczęstszy rodzaj zapalenia tarczycy i najczęstsza przyczyna pierwotnej niedoczynności gruczołu tarczowego. Choroba o podłożu autoimmunologicznym, często współistnieje z innymi chorobami autoimmunologicznymi.

Historia

Pierwsze cztery przypadki choroby opisał w 1912 roku japoński chirurg pracujący w Berlinie, Hakaru Hashimoto (1881-1934). Wprowadził on na określenie tej jednostki chorobowej używany jeszcze niekiedy termin, struma lymphomatosa.

Epidemiologia

Choroba jest wyraźnie częstsza u kobiet, u których spotykana jest 10-20 razy częściej niż u mężczyzn. Występuje predyspozycja rodzinna: u 50% członków rodziny chorego stwierdza się obecność przeciwciał przeciwtarczycowych. Postulowano związek z mutacjami w genie HLADR5 a rodzinną predyspozycją do tej postaci zapalenia tarczycy. Wykazano związek z antygenami układu HLA: DR3, DR5 i B8. Występuje także u dzieci, ale większość zachorowań przypada na 45.-65. rok życia.

Choroba Hashimoto wchodzi w skład zespołów autoimmunologicznego uszkodzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego. Gdy współistnieje z chorobą Addisona, rozpoznawany jest zespół Schmidta, w przypadku współistnienia choroby Hashimoto, choroby Addisona i cukrzycy typu 1zespół Carpentera.

Początek choroby jest zwykle trudno uchwytny. Rozpoznanie ustalane jest zwykle w zaawansowanej postaci choroby, gdy dochodzi do niedoczynności tarczycy. W badaniu palpacyjnym można stwierdzić równomierne powiększenie gruczołu, który jest niebolesny i ma twardą lub gumową konsystencję i guzowatą powierzchnię. Niedoczynność tarczycy poprzedzona jest przez przejściową tyreotoksykozę.