Padaczka lekooporna
Dodane przez pomagamyDBVpl dnia 28-08-2010 21:54
Jest traktowana jako odrębna jednostka chorobowa, w przebiegu której licznie występujące napady prowadzą do pogorszenia pamięci, zaburzenia funkcjonowania psychospołecznego, obniżenia jakości życia i zwiększenia umieralności.

Wyróżnia się 4 zasadnicze przyczyny padaczki lekoopornej:
zmiany strukturalne w mózgu, zmienione receptory neuroprzekaźników, patologie kanałów jonowych, nadmierna ekspresja glikoproteiny P. Zwiększone stężenie glikoproteiny P wokół ogniska padaczkorodnego hamuje przenikanie leków przeciwpadaczkowych do docelowego miejsca ich działania i prowadzi do powstania padaczki "opornej na leki".

Więcej informacji znajda Państwo tutaj 
elektroencefalografia.com