Wada serca - dysplazja zastawki trójdzielnej
Dodane przez pomagamyDBVpl dnia 28-08-2010 22:27
(łac. insufficientia valvulae tricuspidalis, ang. tricuspid insufficiency)

– zastawkowa wada serca powodująca nieprawidłowe cofanie się krwi z prawej komory serca do prawego przedsionka. Często towarzyszy zwężeniu zastawki mitralnej: stenoza mitralna z niedomykalnością zastawki trójdzielnej to najczęstsza złożona wada zastawkowa serca