Zespół wad wrodzonych
Dodane przez pomagamyDBVpl dnia 28-08-2010 22:50

Inaczej zespół dysmorficzny, zespół malformacyjny, wielowadzie,
ang. malformation syndrome,
z gr. σύνδρομο = "idący razem"

Występowanie wad wrodzonych w charakterystycznym zestawieniu, nie stanowiącym sekwencji, asocjacji ani kompleksu.
Nie jest pojęciem tożsamym z zespołem chorobowym, ponieważ o rozpoznaniu mogą decydować drobne cechy wrodzone (cechy dysmorficzne), nie stanowiące objawów chorobowych i nie upośledzające jakości życia pacjenta, a także duże wady, powodujące dysfunkcję wielu narządów i skutkujące nie charakterystycznymi objawami ogólnymi nie przesadzającymi o rozpoznaniu zespołu.

Podziały zespołów wad

Podział według Smitha

A. Zespoły spowodowane aberracjami chromosomalnymi 

B. Zespoły niskorosłości, nie będące dysplazjami szkieletowymi 

C. Zespoły z łagodną niskorosłością, wady twarzy (+), narządów płciowych (+/-) 

D. Zespoły przedwczesnego starzenia się 

E. Zespoły nadmiernego wzrostu i towarzyszących wad 

F. Zespoły nieprawidłowego rozwoju mózgu i (lub) objawów nerwowo-mięśniowych z towarzyszącymi wadami 

G. Zespoły dotyczące głównie twarzy 

H. Zespoły z wadami twarzy i kończyn jako głównymi objawami 

I. Zespoły z wadami kończyn jako główną wadą 

J. Osteochondrodysplazje 

K. Zespoły osteochondrodysplazji z marmurowatością kości

L. Kraniosynostozy 

M. Inne dysplazje kostne

N. Choroby spichrzeniowe 

O. Schorzenia tkanki łącznej 

P. Zespoły z guzami hamartomatycznymi

Q. Dysplazje ektodermalne 

R. Zespoły mające związek z ekspozycją na czynniki środowiskowe

S. Inne zespoły 

T. Różne sekwencje 

U. Spektra wad 

W. Różne asocjacje

Źródło: pl.wikipedia.org