Zespół Westa - napady skłonów, napady zgięciowe
Dodane przez pomagamyDBVpl dnia 28-08-2010 22:51
to rodzaj epilepsji opornej na leczenie, czyli lekoopornej
są to charakterystyczne napady padaczkowe występujące we wczesnych okresach rozwoju dzieci, zazwyczaj opóźnionych w rozwoju psychoruchowym.

W skład zespołu Westa wchodzą napady, opóźnienie rozwoju i rozległe zmiany w zapisie EEG (w tym także hipsarytmia - przypadkowe, wysokonapięciowe, wolne fale z iglicami powstające w różnych ogniskach i rozprzestrzeniające się po całej korze mózgowej). Miokloniczne lub toniczne napady powodują skurcze mięśni zginaczy lub prostowników. Jeżeli choroba dotyczy dziecka siadającego, skurcze zginaczy wywołują skłony do przodu. U dzieci nie siadających napady często przejawiają się skurczami prostowników, które przypominają reakcję na wstrząsanie.

U większości dzieci z zespołem Westa rozwój psychoruchowy jest zaburzony często występuje małogłowie. Mogą również występować objawy przemawiające za mózgowym porażeniem dziecięcym, któremu często towarzyszy padaczka o typie napadów skłonów.