Antonina Anna Melinis
Dodane przez pomagamyDBVpl dnia 13-09-2010 19:53


Antonina Melinis
- ur. 17-09-2009r.

Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) typ 1


ZWRACAM SIĘ DO WSZYSTKICH LUDZI DOBREGO SERCA
Z PROŚBĄ O POMOC FINANSOWĄ


Tosia urodziła się we wrześniu 2009 roku. W maju 2010 r. lekarze zdiagnozowali u Niej ciężką i rzadką chorobę - SMA, Rdzeniowy zanik mięśni typ I (choroba Werdniga-Hoffmanna).Schorzenie polega na braku impulsów nerwowych do mięśni szkieletowych, co powoduje osłabienie napięcia i siły mięśniowej. Dziecko nie rozwija się fizycznie - nie może ruszać nóżkami i rączkami, nie może siedzieć ani chodzić. Najgorsze jednak jest to, że u dziecka z SMA1 dochodzi do niewydolności układu oddechowego. Dzieci z SMA - mimo znacznych ograniczeń w rozwoju ruchowym cechują się ponadprzeciętnym poziomem rozwoju intelektualnego, są bardzo radosne.

Tosia musi pozostawać pod stałą opieką hospicjum i doświadczonych lekarzy. Konieczny jest zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz systematyczna rehabilitacja Tosi, która może opóźnić postęp choroby, zapobiec przykurczom oraz poprawić stan mięśni oddechowych.
Jeżeli ktoś z Państwa chciałby przekazać choćby tę symboliczną złotówkę, można to uczynić wpłacając darowizny na konto:
Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
Ul. Łomiańska 5
01-685 Warszawa

Bank BPH S.A.
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Koniecznie z dopiskiem: "11840 Melinis Antonina Anna - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia"


Wpłaty zagraniczne:
Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" (Foundation for Children 'Help on Time')
Łomianska 5, 01-685 Warszawa, Poland
Bank BPH S.A.
SWIFT (BIC): BPHKPLPK
IBAN: PL11 1060 0076 0000 3210 0019 6510
(EUR)
IBAN: PL48 1060 0076 0000 3210 0019 6523 (USD)
Postscript: '11840 Melinis Antonina Anna - donation for help and health care'

Aby przekazać 1% podatku, wystarczy w rozliczeniu rocznym, w rubryce "WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)"
W polu "KRS" wpisać: 0000037904,
W polu "Wnioskowana kwota" - kwotę, którą chcemy przekazać, czyli nie więcej niż 1% podatku należnego.
W polu "Cel szczegółowy 1%": "11840 Melinis Antonina Anna"

lub można to uczynić wpłacając darowizny na konto:
Fundacja Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Kościelna 6
65-064 Zielona Góra

Bank PKO BP S.A. I O/Zielona Góra
07 1020 5402 0000 0702 0020 5716
Z dopiskiem: "C-P 299/2010"


Dla przelewów z zagranicy:
SWIFT: BPKOPLPW
IBAN: PL07 1020 5402 0000 0702 0020 5716
Z dopiskiem: "C-P 299/2010"

Aby przekazać 1% podatku, wystarczy w rozliczeniu rocznym, w rubryce "WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)"
W polu "KRS" wpisać:0000226818,
W polu "Wnioskowana kwota" - kwotę, którą chcemy przekazać, czyli nie więcej niż 1% podatku należnego.
W polu "Cel szczegółowy 1%": "C-P 299/2010"

Dziękujemy za wszelką okazaną pomoc.


 
Blog: http://tosiamelinis.wordpress.com
Fundacja 1: http://www.caritas.zgora.pl
Fundacja 2: http://dzieciom.pl/11840
NK 1: http://nk.pl/profile/7947217
NK 2: http://nk.pl/profile/1950135