Skorzystaj z ulgi rehabilitacyjnej
Dodane przez pomagamyDBVpl dnia 27-09-2010 04:34

Osoby chore oraz niepełnosprawne
mogą skorzystać z podatkowej ulgi rehabilitacyjnej.

Przy rozliczaniu się z podatku dochodowego zasady korzystania z ulgi mają pozostać niezmienione. Ulgę rehabilitacyjną odlicza się od dochodu. Żeby mieć do niej prawo, trzeba spełnić wszelkie wymogi opisane w przepisach. Należy do nich między innymi odpowiednie udokumentowanie wydatków. Z uwagi na to, że odliczenie będzie dotyczyło wydatków poniesionych w bieżącym roku, już teraz trzeba pamiętać o skrupulatnym zbieraniu rachunków.

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać jedynie osoby legitymujące się dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność. Musi być to jeden z następujących dokumentów:

Jak wynika z indywidualnych interpretacji wydanych w ostatnich miesiącach przez dyrektorów izb skarbowych w Poznaniu i Bydgoszczy ulga rehabilitacyjna przysługuje od dnia, w którym ustalono stopień niepełnosprawności (co do zasady jest to dzień, w którym został złożony wniosek o orzeczenie niepełnosprawności), nie zaś od dnia wydania orzeczenia. Jeśli na przykład 16 sierpnia zostałoby wydane orzeczenie stwierdzające, że stopień niepełnosprawności został ustalony na dzień 19 lipca, uprawnienie do ulgi przysługuje od 19 lipca.

Ulgę odlicza w PIT sam niepełnosprawny podatnik. Jeśli jednak dochód niepełnosprawnego nie przekroczy 9120 zł rocznie, ulgę odliczy jego opiekun, a więc osoba, dla której niepełnosprawny jest współmałżonkiem, dzieckiem biologicznym, dzieckiem adopcyjnym (przysposobionym) lub dzieckiem przyjętym na wychowanie, pasierbem, matką lub ojcem, teściem lub teściową, bratem lub siostrą, macochą lub ojczymem, synową lub zięciem. Możliwe jest odliczenie trzech grup wydatków. Dla każdej określono inne zasady i dopuszczalny limit odliczenia. Jeśli poniesiono wydatki należące do różnych grup, niepełnosprawny (lub jego opiekun) może odliczyć je wszystkie, korzystając jednocześnie z więcej niż jednego limitu.

Do pierwszej grupy należą wydatki na zakup lekarstw, których stosowanie zalecił lekarz specjalista. Wydatki te odlicza się jedynie w tej części, która przekracza 100 zł w danym miesiącu. Podstawą do skorzystania z odliczenia są rachunki potwierdzające zakup leków przez danego niepełnosprawnego. Należy gromadzić je przez cały rok. Kwotę, którą podatnik będzie mógł z tego tytułu odliczyć od dochodu, można ustalić, sumując nadwyżki wydatków ponad 100 zł w każdym z miesięcy 2010 r.

Druga grupa wydatków obejmuje używanie przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Warunkiem jest jednak to, by podatnik chcący skorzystać z ulgi był osobą niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa i był właścicielem lub współwłaścicielem samochodu.

Do trzeciej grupy należą wydatki, które można odliczyć w pełnej poniesionej wysokości. Te wydatki należy jednak udokumentować. Do grupy tej należą m.in. wydatki konieczne przystosowania (z uwagi na potrzeby osoby niepełnosprawnej), np. adaptację i wyposażenie mieszkania oraz domu, przystosowanie pojazdu mechanicznego, zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych.

Patrycja Wacławska

źródło: Polska The Times


 

Zajrzyj też tutaj: