Szymon Wiatrowski
Dodane przez pomagamyDBVpl dnia 12-01-2011 19:14


Szymon Wiatrowski
- ur. 08-07-2005r.

Zespół Sturge'a-Webera - naczyniakowatość twarzowo-mózgowa (SWS)
Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) prawostronne


Szymonek urodził się z chorobą Struge Webera i prawostronnym porażeniem mózgowym. Obraz tomograficzny ma cechy naczyniakowatości opony miękkiej. Wymaga stałej rehabilitacji ruchowej.  

Jest pacjentem Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci niepełnosprawnych Zabajka 2 w Złotowie.

Dla lepszej poprawy psychoruchowej wskazane jest od 4-5 turnusów rocznie. Niestety koszt turnusu dwutygodniowego to kwota 4.900 zł.

Szymonek dzięki intensywnym rehabilitacjom i częstym pobytom na turnusach a także dzięki sile walki jest dzieckiem chodzącym, rozmawia, rozumie polecenia.

Jesteśmy stałymi pacjentami poradni okulistycznej - możliwość wystąpienia Jaskry. W wieku 14 miesięcy trafił do Ośrodka Rehabilitacyjnego - gdzie miał zapewnioną codzienną rehabilitację. Obecnie uczęszcza do Przedszkola Integracyjnego gdzie rehabilitacja jest tylko raz w tygodniu.

Ze względu na chorobę dziecka przebywam na urlopie wychowawczym.  Jedynym żywicielem rodziny jest mąż. Mam jeszcze drugiego syna - 7 lat, który także wymaga rehabilitacji. Początkowo podejrzewano u niego dystrofię mięśniową. Teraz jest pod opieką poradni genetycznej.  Rehabilitacja dwójki dzieci pochłania ogromne koszty,

Dlatego bardzo proszę o pomoc w celu pokrycia kosztów turnusu.

 

Jeśli chcieliby Państwo pomóc, wpłaty prosimy kierować na konto:
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko"
Stawnica 33
77-400 Stawnica

SBL Zakrzewo/o Złotów
89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
Koniecznie z dopiskiem: "
49/W Szymon Wiatrowski"

Dla wpłat zagranicznych:
KOD SWIFT: GBWCPLPP
IBAN: PL 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
Koniecznie z dopiskiem: "
49/W Szymon Wiatrowski"

Aby przekazać 1% podatku, wystarczy w rozliczeniu rocznym, w rubryce "WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)"
W polu "KRS" wpisać : 0000186434,
W polu "Wnioskowana kwota" - kwotę, którą chcemy przekazać, czyli nie więcej niż 1% podatku należnego.
W polu "Cel szczegółowy 1%": "49/W Szymon Wiatrowski"

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc.
Alicja Wiatrowska
 
Fundacja: http://fundacja-sloneczko.pl
NK: http://nk.pl/profile/32443490