Maksymilian Malewicz
Dodane przez pomagamyDBVpl dnia 19-02-2011 04:41


Maksymilian Malewicz
- ur. 17-05-2010r.

Olbrzymie Wodogłowie
Stopy końsko-szpotawe (SKS)
Wada serca - Koarktacja aorty
Ślepota - Niewidomy
Zespół Dandy'ego-Walkera

Maksymilianek urodził się z bardzo dużym wodogłowiem, stopami końsko – szpotawymi i koarktacją aorty, jest dzieckiem niewidomym. Stwierdzono zespół Dandy Walkera ze śladowymi ilościami mózgu.

Z uwagi na znaczne rozmiary i co za tym idzie ciężar głowy, nasz synek nie może samodzielnie nią poruszać ani zmieniać pozycji ciała - jest całkowicie unieruchomiony.

Maksiu wymaga systematycznego usprawniania ruchowego, które zapobiegnie powstawaniu dalszych deformacji w obrębie kończyn dolnych i umożliwi rozwój górnych partii ciała. Wymaga stałej opieki oraz systematycznej specjalistycznej rehabilitacji ruchowej i rehabilitacji  logopedycznej w warunkach domowych i wielozmysłowej stymulacji rozwoju.


Jeżeli chcieliby Państwo pomóc nam w sfinansowaniu rehabilitacji naszego synka, to prosimy o  dokonywanie wpłat na konto Fundacji:
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko"
Stawnica 33
77-400 Złotów

SBL Zakrzewo O/Złotów
Nr. Konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
Koniecznie z dopiskiem: "141/M Maksymilian Malewicz - na leczenie i rehabilitację"


Wpłaty zagraniczne w EURO:
Kod SWIFT(BIC): GBW CPL PP
PL76 8944 0003 0000 2088 2000 0050
Koniecznie z dopiskiem: "141/M Maksymilian Malewicz - na leczenie i rehabilitację"


Wpłaty zagraniczne w USD:
Kod SWIFT(BIC): GBW CPL PP
PL97 8944 0003 0000 2088 2000 0060
Koniecznie z dopiskiem: "141/M Maksymilian Malewicz - na leczenie i rehabilitację"


Poza przekazaniem darowizny; można podarować 1% podatku na konto Fundacji.Aby przekazać 1 procent, wystarczy w zeznaniu podatkowym podać:
Numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000186434
Koniecznie jest również wpisanie w rubryce: "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE,
Cel szczegółowy 1%: "141/M Maksymilian Malewicz"

Wszystkim Darczyńcom którzy zechcą nam pomóc
w leczeniu i rehabilitacji naszego synka z całego serca
DZIĘKUJEMY!

Wioletta i Adrian Malewicz

 
 
Fundacja: http://fundacja-sloneczko.pl/
NK: http://nk.pl/profile/6542340
Facebook 1: https://facebook.com/profile.php?id=100002039384329
Facebook 2: https://facebook.com/events/358937124187970/
  1. http://pomorskie.forfiter.eu/