Amelia Przybysz
Dodane przez pomagamyDBVpl dnia 18-04-2012 22:27Amelia Przybysz
- ur. 03-08-2005r.

Naczyniak tętniczo-żylny pnia mózgu
Wodogłowie komunikacyjne


Amelia urodziła się 3 sierpnia 2005 roku. W wieku 8 miesięcy pojawił się zez oka lewego. Po ok. 2 miesiącach pojawił się niedowład twarzowy lewostronny. Badanie EEG, wizyta u neurologa, postawiła nas na nogi. Podejrzenie nowotworu wewnątrz mózgowia. Badanie MR potwierdziło guz tylnej jamy czaszkowej w linii środkowej.

Dnia 29.09.06 wykonano kraniektomię podpotyliczną i subtotalnie. Usunięto masę patologiczną umiejscowioną w moście. Histopatologicznie: naczyniak tętniczo-żylny ze zmianami zakrzepowymi. W okresie ok. 2 miesięcy po zabiegu niedowłady w znacznej mierze cofnęły się. Po ok. roku nastąpiło pogorszenie, pod postacią nasilenia się niedowładów nn. VI i VII, wymiotów. W badaniu MR stwierdzono istotne poszerzenie układu komorowego.

 21.09.2007 dołączono do wszczepionej, podczas pierwszego zabiegu komory Rickhama układ zastawkowy (Medtronic regular medium presure ventriculo-peritoneal). Po ok.2 miesiącach zaobserwowano poprawę, zmniejszenie zeza i niedowładów. W marcu 2008 niedowłady nasiliły się.

W badaniu MR 26.03.08 stwierdzono niewielką progresję pozostałości naczyniaka, a w badaniu z dnia 23.06.08 dodatkowo kilka ognisk nadnamiotowo. Poprawił się stan córki, na nowo zaczęła raczkować, wróciła siła w prawej ręce, której nie było. Jest dzieckiem które do tej pory nie chodzi, niedowłady w dalszym ciągu się utrzymują.
Z ostatniego badania MR głowy - przyrost kolejnych naczyniaków w całym mózgowiu.

Amelcia jest pod stałą opieką neurologiczną i neurochirurgiczną. Wymaga rehabilitacji. wyjazdów  do lekarzy i na Turnusy rehabilitacyjne które są bardzo kosztowne.

Apeluję o pomoc dla Amelki
Jesteśmy dobrej myśli i wierzymy, że przyjdzie taki dzień,
że Nasze słoneczko wstanie na nogi.

Moja rodzina składa się z 3 osób. Średni łączny dochód netto na jednego członka rodziny, z ostatnich 3 miesięcy wyniósł: 2.450 tj, miesięcznie: 818 zł. na jednego członka rodziny.
Jeżeli ktoś z Państwa chciałby przekazać choćby tę symboliczną złotówkę, można to uczynić wpłacając darowizny na konto:
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko"
Stawnica 33
77-400 Złotów

SBL Zakrzewo O/ Złotów
Nr konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
Koniecznie z dopiskiem: "Amelia Przybysz 221/P"


Wpłaty w Euro:
kod SWIFT(BIC): GBW CPL PP
Nr konta: 76 8944 0003 0000 2088 2000 0050
Koniecznie z dopiskiem: "Amelia Przybysz 221/P"


Wpłaty w USD:
Kod SWIFT(BIC): GBW CPL PP
Nr konta: 97 8944 0003 0000 2088 2000 0060
Koniecznie z dopiskiem: "Amelia Przybysz 221/P"


Aby przekazać 1% podatku, wystarczy w rozliczeniu rocznym, w rubryce "WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)"
W polu "KRS" wpisać: 0000186434,
W polu "Wnioskowana kwota" - kwotę, którą chcemy przekazać, czyli nie więcej niż 1% podatku należnego.
W polu "Cel szczegółowy 1%": "Amelia Przybysz 221/P"

Serdecznie Dziękujemy za wszelką pomoc
 
Fundacja: http://fundacja-sloneczko.pl/