Wiktoria Teresa Kałużna
Dodane przez pomagamyDBVpl dnia 03-06-2014 16:22


Wiktoria Kałużna
- ur. 31-12-2010r.

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD)
Niedowład spastyczny kończyn dolnych

Zwracam się z uprzejmą prośbą
o udzielenie mi pomocy

Urodziłam się, jako wcześniak. Na początku lekarze nie dawali mi wielkich szans na przeżycie. Los nie okazał się okrutny. Pomimo wielu przebytych chorób, cierpię na mózgowe porażenie dziecięce. Choroba spowodowała u mnie niedowład spastyczny kończyn dolnych. Poruszam się z trudem, choć w miarę samodzielnie

Dlatego właśnie chciałam w tym miejscu zaapelować o pomoc do wszystkich - firm, organizacji i dobrych ludzi, którzy nie są obojętni na cierpienie i chorobę drugiego człowieka. Prosić nie jest mi łatwo, ale zarówno ja, jak i moja rodzina nie dajemy sobie rady.

Rehabilitacja w skali roku to koszt kilkunastu tysięcy złotych (nie wliczając turnusów rehabilitacyjnych), a skromne dochody rodziców wystarczają na niewiele.Jeżeli ktoś z Państwa chciałby przekazać choćby tę symboliczną złotówkę, można to uczynić wpłacając darowizny na konto:
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko"
Stawnica 33
77-400 Złotów

SBL Zakrzewo O/Złotów
Nr. Konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
Koniecznie z dopiskiem: "541/k Wiktoria Kałużna - Na leczenie i rehabilitację"

Wpłaty zagraniczne w EURO:
Kod SWIFT(BIC): GBW CPL PP
PL76 8944 0003 0000 2088 2000 0050
Koniecznie z dopiskiem: "541/k Wiktoria Kałużna - Na leczenie i rehabilitację"

Wpłaty zagraniczne w USD:
Kod SWIFT(BIC): GBW CPL PP
PL 97 8944 0003 0000 2088 2000 0060
Koniecznie z dopiskiem: "541/k Wiktoria Kałużna - Na leczenie i rehabilitację"

Aby przekazać 1% podatku, wystarczy w rozliczeniu rocznym, w rubryce "WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)"
W polu "KRS" wpisać: 0000186434,
W polu "Wnioskowana kwota" - kwotę, którą chcemy przekazać, czyli nie więcej niż 1% podatku należnego.
W polu "Cel szczegółowy 1%": "541/k Wiktoria Kałużna"

Środki zgromadzone na subkoncie mogą być przeznaczane, zgodnie ze statutem Fundacji, wyłącznie na potwierdzone i uzasadnione zabiegi medyczne, lekarstwa i zakup usług rehabilitacyjnych np. udział w turnusach rehabilitacyjnych, zakup pomocy edukacyjnych.

Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy!


 


Fundacja: http://fundacja-sloneczko.pl/