Poniedziałek, Listopad 23, 2020
Register Welcome Guest, Would you like to Register  
Ciekawe Strony: Organizacje (OP/OPP)
Mam marzenie - Spełnienie ostatniego życzenia (KRS: 0000177137)
Fundacja "Mam Marzenie", zainspirowana spełnieniem ostatniego życzenia Chrisa Greciusa, którego śmierć stała się początkiem światowego ruchu spełniania marzeń chorych dzieci. Powstała by spełniać marzenia polskich dzieci, cierpiących na choroby zagrażające ich życiu.

Przez swoją działalność chcą dostarczyć chorym dzieciom i ich rodzinom niezapomnianych wrażeń, które wniosą w ich życie radość, siłę do walki z chorobą i nadzieję na przyszłość.

Celem Fundacji jest dotarcie do wszystkich polskich dzieci żyjących z chorobą zagrażającą ich życiu i wniesienie w nie niezwykłego, pozytywnego przeżycia. Fundacja dąży do tego, aby żadne marzenie polskiego dziecka nie pozostało niespełnione, bez względu na status społeczny rodziny i jej miejsce zamieszkania. W procesie spełniania marzenia starają się, aby najbliższa rodzina dziecka mogła na moment zapomnieć o tragedii, jaka ją spotkała..
Dodano dnia: 21.08.10 Odwiedzin: 885
Matio - Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę (KRS: 0000097900)
W 1996 roku powstała Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę "MATIO". Założona przez ludzi dobrej woli w Krakowie.

Fundacja MATIO jest niezależną organizacją mającą na celu niesienie pomocy dzieciom dotkniętych tą nieuleczalną chorobą oraz ich rodzinom. Mamy zamiar współpracować ze wszystkimi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą zajmującymi się problemami związanymi z leczeniem mukowiscydozy.

Celem fundacji jest, między innymi:
◊ przybliżenie społeczeństwu wiedzy o tej niebezpiecznej chorobie,
◊ bezpłatna działalność informacyjna na rzecz chorych i ich rodzin,
◊ organizowanie pomocy przy zakupie lekarstw oraz sprzętu rehabilitacyjnego,
◊ organizowanie i finansowanie szkoleń dla rodzin dzieci chorych na mukowiscydozę w zakresie domowej opieki nad chorymi,
◊ finansowanie publikacji i rozpowszechnianie wiedzy na temat mukowiscydozy,
◊ dofinansowanie badań naukowych,
◊ opieka nad chorymi i ich rodzinami.
Dodano dnia: 21.08.10 Odwiedzin: 944
Mimo Wszystko Anny Dymnej - Na Rzecz osób niepełnosprawnych (KRS: 0000174486)
Jest organizacją pożytku publicznego. We wrześniu 2003 roku założyła ją Anna Dymna. Fundacja "Mimo Wszystko" działa na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie.

CELE STATUTOWE FUNDACJI:
Pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie, promocja i organizacja wolontariatu, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, nauka, edukacja, oświata i wychowanie...
Dodano dnia: 21.08.10 Odwiedzin: 988
Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową (KRS: 0000086210)
Wszystkie starania Fundacji "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową ukierunkowane są na dobro chorych dzieci, małych pacjentów Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Dokładamy wszelkich starań, aby ich kilkumiesięczny pobyt w szpitalu zakończył się wyleczeniem, a warunki stworzone dookoła zapewniały maksymalny komfort pobytu poza domem. Nasze największe potrzeby.
Dodano dnia: 21.08.10 Odwiedzin: 854
Nasze Dzieci - Pomoc dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową (KRS: 0000249753)
 ...Przy Klinice Onkologii w Instytucie Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka.
Fundacja "Nasze Dzieci" powstała w grudniu 2005 roku. Została założona przez pięć osób związanych emocjonalnie z dziećmi i oddziałem. Są wśród nas rodzice dzieci, które przeszły leczenie na oddziale, a także osoby, które same w dzieciństwie na nim przebywały.

Realizują ten cel poprzez:
Umilanie dzieciom czasu spędzanego na oddziale (wizyty aktorów, znanych ludzi, podróżników). Organizowanie imprez okolicznościowych: z okazji świąt, Dnia Wiosny, Święta Kobiet, Dnia Dziecka. Zabieranie dzieci, których stan zdrowia na to pozwala poza szpital: do kina, teatru, na plan zdjęciowy seriali, na wycieczki, ogniska.Prowadzenie w soboty warsztatów plastycznych. Współpracę z oddziałową świetlicą. Wspieranie rodziców od strony prawnej (pomoc w składaniu wniosków o zasiłki, dotacje). Organizowanie dzieciom uroczystego dnia urodzin (tort, prezenty) - jeśli spędzają go na oddziale. Organizację i finansowanie Wakacyjnej Kropli Szczęścia - letnich i zimowych obozów dla dzieci po leczeniu. Regularną obecność na oddziale - by rozmawiać, słuchać, służyć pomocą. Nie jest naszym celem pozyskiwanie funduszy z przeznaczeniem jedynie na bezpośrednią walkę z chorobą (badania, sprzęt medyczny, wyposażenie) - chcemy zajmować się tym, co tylko człowiek człowiekowi dać może: nieść radość, ciepło, przyjaźń, a kiedy trzeba troskę, szacunek i zrozumienie.
Dodano dnia: 21.08.10 Odwiedzin: 825
Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom (KRS: 0000140007)

Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom w Warszawie powstała w 2002 r. Celem jej działania jest świadczenie pomocy chorym dzieciom i ich rodzinom oraz promocja i ochrona zdrowia dzieci i młodzieży. Fundacja opiekuje się dziećmi z Polski i zagranicy. Jednym z ważniejszych obszarów działań jest współpraca z Centrum Zdrowia Dziecka. Zgodnie z podpisaną umową Fundacja finansuje nocne pobyty rodziców przy łóżkach dzieci przebywających w Centrum oraz hotelu przyszpitalnym. Pomoc kierowana jest w szczególności do osób, których sytuacja materialna jest wyjątkowo ciężka.

Dodano dnia: 23.01.14 Odwiedzin: 637
Orlen - Dar Serca - Ochrona zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych (KRS: 000037031)
Fundacja Orlen "Dar Serca" została powołana przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Istnieje od 20 sierpnia 2001 roku. Działalność Fundacji ma na celu podejmowanie, prowadzenie i popieranie charytatywnych inicjatyw na rzecz: ochrony zdrowia, rekreacji oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, krzewienia tradycji narodowej, rozwoju oświaty i nauki.

W trakcie dotychczasowej działalności Fundacja wspierała głównie osoby chore, żyjące w ubóstwie oraz wymagające opieki. W kręgu zainteresowania Fundacji były i są przede wszystkim dzieci, zwłaszcza dzieci pozbawione naturalnej opieki rodzicielskiej. Dlatego Fundacja od swego powstania przeznacza znaczne środki na pomoc i rozwój najkorzystniejszej formy rodzicielstwa zastępczego, jaką są rodzinne domy dziecka.

Pomoc uzdolnionym dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin, przejawia się w rozwijanym, szczególnie w ostatnim okresie, systemie stypendialnym.
Dodano dnia: 21.08.10 Odwiedzin: 993
Podaj Dalej - Na Rzecz osób chorych na zespół Dandy-Walkera (KRS: 0000277339)
Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 13 lutego 2007 roku. Ustanowiona pod nazwą, Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera "Podaj dalej". Zarejestrowana w KRS w dniu 27 marca 2007 roku.

Celem Fundacji jest:
Pomoc rodzinom opiekującym się chorymi na zespół Dandy-Walkera oraz wyrównywanie szans tych rodzin i chorych. Działalność charytatywna mająca na celu wspieranie chorych na zespół Dandy-Walkera i ich rodzin. Działanie na rzecz propagowania wiedzy i informacji na temat leczenia chorych na zespół Dandy-Walkera. Podejmowanie działalności na rzecz pomocy niepełnosprawnym – chorym na zespół Dandy-Walkera. Promowanie i organizowanie wolontariatu na rzecz chorych z Zespółem Dandy'ego-Walkera.
Dodano dnia: 21.08.10 Odwiedzin: 798
Podaj Dalej im. Doktora Piotra Janaszka - Osobom Niepełnosprawnym (KRS: 0000197058)
Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka "PODAJ DALEJ" jest młodą organizacją - powstała w lutym 2004. Jej inicjatorami są osoby sprawne i niepełnosprawne ze sporym doświadczeniem w pracy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja powstała w hołdzie i zgodnie z ideami Doktora Piotra Janaszka, znanego społecznika i lekarza, który zginął tragicznie w grudniu 1998 roku.

Bardzo ważnym elementem działalności, a może nawet fundamentem, jest grupa niepełnosprawnych wolontariuszy. Sami stworzyli program polegający na asystowaniu osobom, które nagle straciły sprawność na skutek wypadku, czy niefortunnego skoku do wody. Wolontariusze docierają do tych osób już w szpitala, informują o różnych możliwościach uzyskania wsparcia, z czasem uczą techniki jazdy na wózku i próbują uaktywnić swojego podopiecznego. Jedną z form uaktywniania jest sport - już teraz prowadzimy treningi koszykówki i rugby na wózkach (przy Fundacji powstaje klub sportowy). Ponadto wolontariusze niepełnosprawni opracowali swój program edukacyjny, z którym odwiedzają szkoły w Koninie i Powiecie...
Dodano dnia: 21.08.10 Odwiedzin: 848
Podaruj dzieciom słońce - Pomoc dla chorych dzieci i ich rodziców (KRS: 0000135921)
Fundacja Polsat jedna z największych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski, od jedenastu lat kieruje swoją pomoc do chorych dzieci i ich rodziców.

Do najbardziej rozpoznawalnych projektów Fundacji Polsat należą coroczne, ogólnopolskie kampanie organizowane wspólnie z firmą Procter&Gamble pod hasłem "Podaruj Dzieciom Słońce", z których dochód przeznaczany jest na rozwiązanie konkretnych problemów polskich placówek pediatrycznych...
Dodano dnia: 21.08.10 Odwiedzin: 759
Podaruj Uśmiech - Dzieciom Niepełnosprawnym (KRS: 0000245254)
Terenem działalności Fundacji "Podaruj Uśmiech" jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia. Jest Organizacja Pożytku Publicznego (OPP).

Jej celami są:
Wspieranie programów rehabilitacji zdrowotnej i społecznej dzieci, ułatwienie dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy wykwalifikowanych specjalistów. Działalność profilaktyczna na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Wspieranie programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej dzieci niepełnosprawnych. Wspieranie działań w zakresie ochrony praw dzieci niepełnosprawnych. Ułatwianie dzieciom niepełnosprawnym korzystania z nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy specjalistów. Finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii, g. Współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, w tym podejmowanie starań o pomoc rzeczową i finansową...
Dodano dnia: 21.08.10 Odwiedzin: 839
Podaruj życie Urszuli Smok - Osobom chorym na białaczkę.. (KRS: 0000047638)
Fundacja Urszuli Smok "Podaruj Życie" Osobom chorym na białaczkę i inne choroby krwi Rejestr Dawców Szpiku Kostnego od grudnia 2004r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Jest organizacją non-profit, która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu dobra publicznego, nie kierując się osiągnięciem zysku. To jedyna organizacja o tego rodzaju działalności na terenie Polski południowej mająca zasięg ogólnokrajowy, a nawet międzynarodowy.

Celem Fundacji jest popularyzowanie idei dawstwa szpiku kostnego, utworzenie i prowadzenie rejestru dawców szpiku kostnego, gromadzenie środków finansowych na badania typujące, oraz pomoc osobom chorym na białaczkę lub inne choroby krwi.
Dodano dnia: 21.08.10 Odwiedzin: 749
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą - PTWM (KRS: 0000064892)
  Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą jest nowoczesną organizacją pozarządową pomagającą polskim chorym na mukowiscydozę. Towarzystwo skupia w swoich szeregach osoby chore na mukowiscydozę, ich rodziny i wszystkich, którym nie obcy jest los osób, które na co dzień toczą nierówną walkę o oddech.
Od ponad 20 lat działalności pomagają wymiernie setkom polskich chorych. Walcząc o oddech dzieci, walczą o obniżenie kosztów drogiego leczenia, o refundację najnowocześniejszych leków, o zmiany w polskim systemie ochrony zdrowia i o wprowadzenie światowych standardów leczenia mukowiscydozy. Organizują corocznie szkolenia dla chorych, ich rodzin, lekarzy, a ostatnio także dla pielęgniarek, wydają czasopismo "Mukowiscydoza", pomagają w zakupie suplementów diety po minimalnych cenach, prowadzą bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, prowadzą subkonta, na których chorzy gromadzą środki finansowe na leczenie i rehabilitację, organizują spotkania lokalnych grup wsparcia i imprez okolicznościowych z okazji Mikołajek i Dnia Dziecka.

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą jest pionierem przeszczepów płuc u chorych na mukowiscydozę.
Dodano dnia: 08.10.11 Odwiedzin: 785
Pomocy Chorym na Zanik Mięśni (KRS: 0000020975)
Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie została założona w maju 1993 roku z inicjatywy Beaty i Leszka Karlińskich rodziców Piotrka dotkniętego rdzeniowym zanikiem mięśni.

Fundatorami założycielami są ludzie dobrej woli wywodzący się z różnych kręgów i środowisk. Środki na bieżącą działalność Fundacja pozyskuje z dotacji celowych oraz darowizn od osób fizycznych i prawnych. Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
Dodano dnia: 21.08.10 Odwiedzin: 817
Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową (KRS: 0000079660)
Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową, od osiemnastu lat otacza opieką dzieci dotknięte chorobą nowotworową z terenu całej Polski.

Podstawowym celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy chorym na nowotwór dzieciom i ich rodzinom.

Walczymy o ich prawo do normalnego życia i do akceptacji społecznej. Staramy się robić wszystko, by ulżyć im w cierpieniu. Dbamy o to, by choroba nie odebrała im prawa do szczęścia i radości, aby mogli prowadzić życie jak najbardziej zbliżone do normalnego, a po nowotworowej traumie potrafili się odnaleźć i spełnić własne marzenia. Prowadzimy szereg programów merytorycznych, stale podnosimy jakość naszych metod pracy i mamy ambitne plany na przyszłość.
Dodano dnia: 21.08.10 Odwiedzin: 807
Strona 2 z 3 < 1 2 3 >
Jednym kliknięciem podzielisz się tym linkiem ze znajomymi... Tak też pomagasz!


Dodaj: | | | | | | |

Tłumacz strony
Nawigacja

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Globus odwiedzających
Na Forum
Najnowsze Tematy
U Natalii S. - Komen...
u Natalii B. - Komen...
u Macieja K. - Komen...
Komentarze z mojego ...
u Kasi - Komentarze ...
Najciekawsze Tematy
u Olgi Fijałkowsk... [704]
u Nikoli - Koment... [483]
ODDAM za darmo [344]
U Mariki - Koment... [283]
u Karolka - Komen... [276]
FB - Polub Nas :)
Zeskanuj QR Code
Proszę kliknij, powiększ oraz zeskanuj kod graficzny QR Code (info o stronie) telefonem lub tabletem
E-food
Sprawdź co jesz! Pobierz podręczny skaner produktów pozwalający na weryfikację składu i szkodliwości składników zawartych w żywności

KOPIOWANIE TREŚCI strony, bez podawania źródła oraz PRZERABIANIE PLAKATÓW z naszym logiem - jest ZABRONIONE

Administrator | Moderacja | Współpraca

Czy ta witryna jest bezpieczna? Sprawdź na stronie Norton Safe Web
© Autor Założyciel pomagamy.dbv.pl Katarzyna Fiedziuszko-Lenke
słowa kluczowe: pomagamydbvpl, wolontariat, strona informacyjna, apel o pomoc, ludzka tragedia, pomoc potrzebującym, pomoc dla niepełnosprawnych, pomoc dzieciom, pomoc dla chorych,
pomoc dla dzieci, OP, OPP, Fiedziuszko Katarzyna, organizacje non-profit, organizacje pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, fundacje w Polsce, stowarzyszenia w Polsce, pomoc dla dorosłych, pomoc charytatywna,
akcje charytatywne, ludzie z sercem, rehabilitacja, turnusy rehabilitacyjne, walka o zdrowie, medycyna naturalna, metody leczenia, pomocna dłoń, sponsoring, realna pomoc, wirtualna pomoc,
Fiedziuszko Lenke Katarzyna, wsparcie, darowizna, nadzieja, SOS, ostrzeżenia, blisko ludzi, serwis charytatywny, chce pomagać, organizacje dla dzieci, organizacje dla dorosłych, sponsoring, kalendarz, dla dzieci,
pomoc dla potrzebujących, problemy, Lenke Katarzyna, organizacje charytatywne, pomoc chorym dzieciom, ochrona życia, ochrona zdrowia, chore dzieci, pomóż chorym, niepełnosprawne dzieci, pomagamy dbv pl

Powered by PHP-Fusion v6.01.6 ©

SoftBlue Skin Created by: Sigma12 - Ported for PHP-Fusion by:
PHP-Fusion Themes

6779724 Unikalnych wizyt
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl