Poniedziałek, Listopad 23, 2020
Register Welcome Guest, Would you like to Register  
Ciekawe Strony: Organizacje (OP/OPP)
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko" (KRS: 0000186434)
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "SŁONECZKO" rozpoczęła swoją działalność w 2004 roku, powstała przy ośrodku Hipoterapii i Rehabilitacji "ZABAJKA" w Stawnicy, gdzie organizowane są turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych z całej Polski.

Głównym celem fundacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym w pozyskiwaniu środków potrzebnych na rehabilitacje, leczenie oaz sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny.
Dodano dnia: 21.08.10 Odwiedzin: 972
Porozumienie bez Barier - Na Rzecz ludzi niepełnosprawnych... (KRS: 0000167578)
Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie bez Barier" zainaugurowała działalność 15 kwietnia 1997r.

Statutowym celem Fundacji jest: "Wspieranie działalności na rzecz zainicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych, tworzących ludziom warunki równych szans na drodze ich rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego".

Urzeczywistnianie idei wyrównywania życiowych szans ludzi niepełnosprawnych i pokrzywdzonych przez los stanowi główne przesłanie dla wszystkich działań i inicjatyw Fundacji.

Z pozyskiwanych pieniędzy wspierane są szpitale, inne fundacje, hospicja, ośrodki rehabilitacji, stowarzyszenia i placówki opiekuńczo - wychowawcze. Poza pieniędzmi trafia do nich sprzęt specjalistyczny, leki, a także dary od ludzi wielkiego serca, wrażliwych na los najbardziej potrzebujących...
Dodano dnia: 21.08.10 Odwiedzin: 1012
Przyjaciół Dzieci "Ariadna" - Ratowanie życia i osób niepełnosprawnych (KRS: 0000113872)
Fundacja Przyjaciół Dzieci "Ariadna" jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność społecznie użyteczną w zakresie:

◊ Organizowania i niesienia pomocy w ratowaniu życia i zdrowia dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Organizowania i niesienia pomocy osobom poszkodowanym przez różne wypadki losowe. Uczestniczeniu w wychowaniu dzieci i młodzieży
Dodano dnia: 21.08.10 Odwiedzin: 851
Serce Dziecka - Wspomaganie dzieci przebywających w domach dziecka (KRS: 0000266644)
 Fundacja "Serce Dziecka" ma na celu wspomaganie dzieci przebywających w Polskich domach dziecka. Pragniemy organizować rożnego rodzaju przedsięwzięcia aby naszym dzieciom nie brakowało najpotrzebniejszych rzeczy.

Jeśli posiadacie państwo odzież, zabawki, przedmioty dla Was bezwartościowe i pragniecie się ich pozbyć, prosimy o poświecenie nam dwóch minutek i poinformowaniu nas o tym. Chętnie zbierzemy wszystko co mogło by pomóc dzieciom w Polsce.

Fundacja Serce Dziecka została utworzona w Montrealu. Poszukujemy również wolontariuszy do współpracy w innych miastach Kanady lub USA. Dzięki wspólnej współpracy wszyscy jesteśmy w stanie pomóc najbardziej potrzebującym. Fundacja Serce Dziecka ma również w planie w najbliższej przyszłości organizacje wakacji dla dzieci z Polski w Kanadzie lub USA. Jest to na razie tylko plan, lecz mamy szczera nadzieje, że nasz plan wejdzie w życie. Wszystko zależy od Dyrekcji poszczególnych domów dziecka.
Dodano dnia: 21.08.10 Odwiedzin: 717
Stowarzyszenie "Koliber" (KRS: 0000040016)
Stowarzyszenie na rzecz dzieci z chorobą nowotworową "KOLIBER" działa przy Oddziale Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych Ośrodka Transplantacji w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. W Oddziale leczone są dzieci chore na choroby nowotworowe i z ciężkimi wrodzonymi zespołami niedomogi układu odpornościowego. Na Oddziale przebywają dzieci z całej Polski.

Są dobrowolnym zrzeszeniem mającym na celu pomoc dzieciom chorym na choroby nowotworowe oraz wspieranie rodzin tych dzieci. Wszyscy działają nieodpłatnie, nie pobierając wynagrodzenia w żadnej formie.

Zajmują się pomocą finansową i rzeczową dla Oddziału Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.
Dodano dnia: 21.08.10 Odwiedzin: 795
Stowarzyszenie "Na Rzecz Dzieci" (KRS: 0000199199)
Stowarzyszenie "na Rzecz Dzieci" z Chorobami Krwi w Lublinie jest jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w makroregionie lubelskim, bowiem założone zostało w kwietniu 1991r.

Celem statutowym naszych działań jest opieka nad dziećmi dotkniętymi chorobami krwi i chorobami rozrostowymi, ich rodzinami oraz udzielanie im pomocy.

Stowarzyszenie obejmuje opieką wszystkie dzieci z chorobami krwi i chorobami nowotworowymi, które leczone są w Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej AM z Oddziałem Przeszczepiania Szpiku Kostnego w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie wraz z rodzicami i zdrowym rodzeństwem.
Dodano dnia: 21.08.10 Odwiedzin: 757
Stowarzyszenie "Szansa" (KRS: 0000003169)
Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa "SZANSA" powstało w marcu 2001 roku. Od marca 2006 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Obecnie członkami stowarzyszenia są rodziny ponad 70 dzieci z zespołem Downa z terenu całego województwa śląskiego.
Głównym celem jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom z zespołem Downa oraz ich najbliższym.

W ramach działalności organizują:
◊ Spotkania dla rodziców dzieci z zespołem Downa, na których wymieniamy wzajemne doświadczenia dotyczące opieki oraz rehabilitacji naszych dzieci. Spotkania ze specjalistami, którzy doradzają nam jak najlepiej pomóc dzieciom w pokonywaniu różnych trudności rozwojowych. Warsztaty i szkolenia mające na celu poprawę funkcjonowania w roli rodzica dziecka niepełnosprawnego. Wspólne wyjazdy i imprezy okolicznościowe. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci: m.in. logorytmika, warsztaty teatralne, zajęcia manualno-plastyczne, hipoterapia, zajęcia z logopedą, gimnastyka korekcyjna, terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna itp. Dyżury psychologa i pedagoga oraz doświadczonych rodziców. Działalność na rzecz zmiany wizerunku osób z zespołem Downa w społeczeństwie poprzez działalność wydawniczą (plakaty i ulotki informacyjne, kalendarze itp)
Dodano dnia: 21.08.10 Odwiedzin: 768
Stworzenia Pana Smolenia (KRS: 0000290988)
Działalność Fundacji "Stworzenia Pana Smolenia" skupia się na prowadzeniu zajęć hipoterapii dla osób niepełnosprawnych.

Celem działania Fundacji jest:
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz osobom niepełnosprawnym, osobom w podeszłym wieku i osobom niedołężnym, a także wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. nauka, edukacja, oświata i wychowanie. Promocja i organizacja wolontariatu. Wspieranie i kreowanie działalności artystycznej, zawodowej i kulturalnej osób niepełnosprawnych i na rzecz osób niepełnosprawnych.
Dodano dnia: 18.06.11 Odwiedzin: 909
Urszuli Jaworskiej - Bank Dawców Szpiku Kostnego na rzecz chorych na białaczkę... (KRS: 0000055503)
 Fundacja Urszuli Jaworskiej jest największym pod względem liczby zarejestrowanych osób - Bankiem Dawców Szpiku Kostnego w Polsce.

Głównym celem działalności Fundacji Urszuli Jaworskiej jest szeroko pojęta pomoc dla ludzi chorych na białaczkę i inne nowotwory krwi, prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w prasie, radio i telewizji na temat tworzenia Banków Dawców Szpiku oraz przeszczepów szpiku kostnego a przede wszystkim, pozyskiwanie potencjalnych dawców szpiku.
Dodano dnia: 21.08.10 Odwiedzin: 772
Uśmiech dziecka - Dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym (KRS: 0000098397)
 Fundacja "Uśmiech Dziecka" została powołana przez panią Annę Marię Wosińską dnia 22.02.2002r.

Głównym celem Fundacji jest prowadzenie szeroko pojętej rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz stworzenie ośrodka zajmującego się rehabilitacją dzieci. W ośrodku takim byłaby prowadzona zarówno wczesna stymulacja rozwoju dziecka z grupy ryzyka ciążowo-okołoporodowego jak i tradycyjna fizykoterapia dzieci starszych.
Dodano dnia: 21.08.10 Odwiedzin: 814
Wcześniak Rodzice - Rodzicom (KRS: 0000191989)
Fundacją działającą na rzecz rodziców wcześniaków.

Fundacja Wcześniak Rodzice - Rodzicom została założona z inicjatywy Magdaleny i Tomasza Makaruków, rodziców Joachima, który urodził się w 29. tygodniu ciąży.

Celem Fundacji jest wsparcie rodziców dzieci urodzonych przed 36. tygodniem ciąży. Cel ten realizowany jest przede wszystkim przez ułatwienie dostępu do informacji o wcześniakach oraz zapewnienie wsparcia przez kontakt z rodzicami, którzy przeszli tę samą drogę. Chcemy udostępniać kontakty rodziców z rodzicami, laika w zakresie medycyny z laikiem, którzy mają ten sam cel - zdrowie swoich dzieci.
Dodano dnia: 21.08.10 Odwiedzin: 804
WOŚP - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (KRS: 0000030897)
Celem Fundacji WOŚP jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej...
Dodano dnia: 21.08.10 Odwiedzin: 797
Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci (KRS: 0000287982)
Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci opiekuje się prawie setką dzieci z całego Dolnego Śląska. Jesteśmy jedynym hospicjum dziecięcym w województwie. Pomagamy dzieciom w ich własnych domach. Naszymi podopiecznymi są dzieci z chorobami neurologicznymi, genetycznymi, po zakończonym leczeniu onkologicznym oraz po wypadkach.

Jesteśmy do dyspozycji pacjentów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zespół Hospicjum składa się z 9 pielęgniarek oraz 3 lekarzy. Nasi lekarze i pielęgniarki jeżdżą do podopiecznych codziennie, dyżurując 24 godziny na dobę, po to aby dzieci wraz z rodzinami mogły czuć się bezpieczne. Wykonujemy średnio około 300 wizyt miesięcznie pokonując 20 tys. km. Udzielamy pomocy medycznej, socjalnej, staramy się organizować czas wolny rodzeństwu, zapewniamy wsparcie duchowe. Działalność Hospicjum jest wspierana przez liczny Wolontariat. Środki na działanie hospicjum pozyskuje Fundacja "Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci", która ma status organizacji pożytku publicznego. Dzięki pozyskanym funduszom kupujemy leki, sprzęt specjalistyczny, zapewniamy rehabilitację.

Prowadzimy działania mające pokazać ludziom, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, jak ważne jest pomaganie, empatia i wrażliwość społeczna. Prowadzimy m.in. akcje Pola Nadziei i Nakrętki dla hospicjum.
Dodano dnia: 28.01.12 Odwiedzin: 654
Wróć - Pomoc Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych (KRS: 0000129427)
Fundacja Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych "Wróć" rozpoczęła działalność we wrześniu 2002 roku.

Fundacja powstała z inicjatywy rodziców, rodzin i przyjaciół dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Potrzeba naszego działania zrodziła się z bólu rodzinnych tragedii, wielkiego doświadczenia i wiedzy oraz ze świadomości zagrożeń Epidemii XXI wieku – wypadków komunikacyjnych.
Dodano dnia: 21.08.10 Odwiedzin: 724
Wyspy Szczęśliwe - Na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową (KRS: 0000225443)
W 2005 r. Fundacja Przyjaciół Dzieci z Chorobą Nowotworową "Wyspy Szczęśliwe", działająca przy Klinice Hematologii Dziecięcej IPCM w Krakowie, otrzymała statut organizacji pożytku publicznego.

Dzięki ofiarności dobroczyńców zebrane fundusze przeznaczają, m.in. na:
zakup leków, sprzęt medyczny, pompy infuzyjne, mikroskopy, kardiomonitory, pulsoksymetry, dofinansowanie kolonii zdrowotnych dla dzieci i hotelu dla rodziców, wyposażenie pracowni planowania Zakładu Radioterapii, remont i modernizacje oraz sukcesywne wyposażenie Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
Inne strony:


Dodano dnia: 21.08.10 Odwiedzin: 758
Strona 3 z 3 < 1 2 3
Jednym kliknięciem podzielisz się tym linkiem ze znajomymi... Tak też pomagasz!


Dodaj: | | | | | | |

Tłumacz strony
Nawigacja

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Globus odwiedzających
Na Forum
Najnowsze Tematy
U Natalii S. - Komen...
u Natalii B. - Komen...
u Macieja K. - Komen...
Komentarze z mojego ...
u Kasi - Komentarze ...
Najciekawsze Tematy
u Olgi Fijałkowsk... [704]
u Nikoli - Koment... [483]
ODDAM za darmo [344]
U Mariki - Koment... [283]
u Karolka - Komen... [276]
FB - Polub Nas :)
Zeskanuj QR Code
Proszę kliknij, powiększ oraz zeskanuj kod graficzny QR Code (info o stronie) telefonem lub tabletem
E-food
Sprawdź co jesz! Pobierz podręczny skaner produktów pozwalający na weryfikację składu i szkodliwości składników zawartych w żywności

KOPIOWANIE TREŚCI strony, bez podawania źródła oraz PRZERABIANIE PLAKATÓW z naszym logiem - jest ZABRONIONE

Administrator | Moderacja | Współpraca

Czy ta witryna jest bezpieczna? Sprawdź na stronie Norton Safe Web
© Autor Założyciel pomagamy.dbv.pl Katarzyna Fiedziuszko-Lenke
słowa kluczowe: pomagamydbvpl, wolontariat, strona informacyjna, apel o pomoc, ludzka tragedia, pomoc potrzebującym, pomoc dla niepełnosprawnych, pomoc dzieciom, pomoc dla chorych,
pomoc dla dzieci, OP, OPP, Fiedziuszko Katarzyna, organizacje non-profit, organizacje pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, fundacje w Polsce, stowarzyszenia w Polsce, pomoc dla dorosłych, pomoc charytatywna,
akcje charytatywne, ludzie z sercem, rehabilitacja, turnusy rehabilitacyjne, walka o zdrowie, medycyna naturalna, metody leczenia, pomocna dłoń, sponsoring, realna pomoc, wirtualna pomoc,
Fiedziuszko Lenke Katarzyna, wsparcie, darowizna, nadzieja, SOS, ostrzeżenia, blisko ludzi, serwis charytatywny, chce pomagać, organizacje dla dzieci, organizacje dla dorosłych, sponsoring, kalendarz, dla dzieci,
pomoc dla potrzebujących, problemy, Lenke Katarzyna, organizacje charytatywne, pomoc chorym dzieciom, ochrona życia, ochrona zdrowia, chore dzieci, pomóż chorym, niepełnosprawne dzieci, pomagamy dbv pl

Powered by PHP-Fusion v6.01.6 ©

SoftBlue Skin Created by: Sigma12 - Ported for PHP-Fusion by:
PHP-Fusion Themes

6779827 Unikalnych wizyt
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl