Symbole niepełnosprawności zawarte w orzeczeniu - Stare i Nowe
Dodane przez pomagamyDBVpl dnia 04-02-2012 18:51


Symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej.

Orzeczenie może zawierać więcej niż jeden symbol przyczyny niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole schorzeń, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu.

Stare symbole:
Nowe symbole
wg Biura Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Schorzenia specjalne
(na które przysługują ponadstandardowe uprawnienia m.in.:
większe dofinansowanie z PFRON):

Symbole przyczyn niepełnosprawności są aktualizowane a o możliwych zmianach będziemy na bieżąco informować.